Luthmar, Boxer, Pompa membranowa, Debem Luthmar, Cubic,  Mini pompa membranowa, Debem Luthmar, Foodboxer, Pompa membranowa, Debem Luthmar, Saniboxer, Pompa membranowa, Debem Luthmar, MB, Pozioma pompa odsrodkowa, Debem Luthmar, DM, Magnetyczna pompa odśrodkowa, Debem Luthmar, IM, Pionowa pompa pdśrodkowa, Debem Luthmar, TR, pompa beczkowa, Debem Luthmar, Equaflux, Tłumik pulsacji, Debem

pompy'; //echo '  pompy'; echo ' '; echo '
pompy  
pompy


'; while($user_table = mysqli_fetch_array($wynik)) { $model = $user_table['model']; if('boxer'==$pompy) { ?> Pompy membranowe seria Boxer model <? echo $model?> Pompy membranowe seria Boxer model ".ucwords($model).""; } if('cubic'==$pompy) { ?> Pompy membranowe seria Cubic model <? echo $model?> Pompy membranowe seria Cubic model ".ucwords($model).""; } if('foodboxer'==$pompy) { ?> Pompy membranowe seria Foodboxer model <? echo $model?> Pompy membranowe seria Foodboxer model ".ucwords($model).""; } if('saniboxer'==$pompy) { ?> Pompy membranowe seria Saniboxer model <? echo $model?> Pompy membranowe seria Saniboxer model ".ucwords($model).""; } if('mb'==$pompy) { ?> Pozioma pompa odśrodkowa seria MB model <? echo $model?> Pozioma pompa odśrodkowa seria MB model ".ucwords($model).""; } if('dm'==$pompy) { ?> Pozioma pompa odśrodkowa seria DM model <? echo $model?> Magnetyczna pompa odśrodkowa seria DM model ".ucwords($model).""; } if('im'==$pompy) { ?> Pozioma pompa odśrodkowa seria IM model <? echo $model?> Magnetyczna pompa odśrodkowa seria IM model ".ucwords($model).""; } if('tr'==$pompy) { ?> Pompa beczkowa seria TR model <? echo $model?> Pompa beczkowa seria TR model ".ucwords($model).""; } if('equaflux'==$pompy) { ?> Tłumiki pulsacji seria Equaflux model <? echo $model?> Tłumiki pulsacji seria Equaflux model ".ucwords($model).""; } if('strainers'==$pompy) { ?> Pompa Ochronna, filtr koszykowy model <? echo $model?> Pompa Ochronna, filtr koszykowy model ".ucwords($model).""; } if('accessories'==$pompy) { ?> Akcesoria do pomp model <? echo $model?> Akcesoria do pomp model ".ucwords($model).""; } echo '
'; //echo '

'.$user_table['naglowek'].'

'; $opis=str_replace('../', '', $user_table['opis']); echo '

'.$opis."

"; '

'.$user_table['miniatura'].'

'; '

'. ' '.$user_table['data_dodania'].'

'; //echo '

Data dodania: '. $user_table['data_dodania'].'

'; //echo '
'; echo'
'; } //generator_pdf($model,$pompy); } else { //******************* $model="Pompy Pnełmatyczno membranowe"; echo "

".$model."

"; $model= $_REQUEST['model']; echo ' '; echo '
pompy  
pompy

'; $data=date('Y-m-d H:i:s'); $oferta_='1'; $wynik = mysqli_query($db,"SELECT * FROM ".$pompy." ORDER BY ".$pompy.".id DESC "); $zliczanie = mysqli_query($db,"SELECT COUNT( id ) id FROM `".$pompy."` "); $user_tab = mysqli_fetch_array($zliczanie); $zliczanie_1 = $user_tab['id']; $id='1'; $wynik_1 = mysqli_num_rows($wynik); $wynik_=$wynik_1; echo "
"; if($wynik_1>0) { echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; while($user_table = mysqli_fetch_array($wynik)) { echo ""; echo '"; echo ''; echo '"; echo '"; echo '"; echo '"; echo ""; } echo "
IdModelZdjęciePołączeniePrzepływMateriał
'.$zliczanie_1--."'.$user_table['model'].''.$user_table['zdjecie']."'.$user_table['polaczenie']."'.$user_table['przeplyw']."'.$user_table['material']."
"; } echo "
"; } ?>

 

 
Strona {PAGENO} '.$miejsce.'
'; $wynik2 ='
Left header p {PAGENO}'.$miejsce.'
Strona {PAGENO} '.$miejsce.'
'; $wynik1 ='

'; $wynik1 .='

'.ucwords($model).'

'; $query = mysqli_query($db,"SELECT * FROM ".$pompy." WHERE model = '$model' "); $wynik_1 = mysqli_num_rows($query); $wynik_=$wynik_1; while($user_table = mysqli_fetch_array($query)) { $opis=str_replace('../', '', $user_table['opis']); $wynik .= $opis; } } include('templates/MPDF/mpdf.php'); $mpdf=new mPDF('utf-8-s','A4'); $mpdf->SetDisplayMode('fullpage','two'); $mpdf->watermark_font = 'DejaVuSansCondensed'; $mpdf->showWatermarkImage = true; $mpdf->SetWatermarkImage('images/logo_.png', 0.15, 'F'); $mpdf->useOnlyCoreFonts = true; $mpdf->displayDefaultOrientation = true; $mpdf->forcePortraitHeaders = true; $mpdf->forcePortraitMargins = true; $mpdf->WriteHTML($wynik2,2); $mpdf->WriteHTML($wynik1,2); $mpdf->WriteHTML($wynik,2); $mpdf->Output('pompy.pdf'); exit; } ?>