Pomp membranowa MB, Pozioma pompa odsrodkowa Debem, Luthmar Pompa membranowa DM, Magnetyczna pompa odśrodkowa Debem, Luthmar Pompa membranowa IM, Pionowa pompa pdśrodkowa, Debem, Luthmar Pompa membranowa TR, pompa beczkowa, Debem, Luthmar Pompa membranowa Equaflux, Tłumik pulsacji, Debem, Luthmar Pompa membranowa Debem Boxer, Luthmar Mini pompa membranowa Debem Cubic, Luthmar Pompa membranowa, Debem Foodboxer, Luthmar Pompa membranowa, Debem Saniboxer, Luthmar

Wyszukaj

Typy pomp


Materiał konstrukcyjny

Mini pompy membranowe

'; } if($temp[$i]=="boxer_en") { echo '
Pompy membranowe

'; } if($temp[$i]=="saniboxer_en") { echo '
Pompy membranowe

'; } if($temp[$i]=="foodboxer_en") { echo '
Pompy membranowe

'; } //echo '
'.$temp[$i].'

'; $wynik = mysqli_query($db,"SELECT * FROM `".$temp[$i]."` "); $id='1'; $wynik_1 = mysqli_num_rows($wynik); echo "
"; if($wynik_1>0) { echo ''; ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; while($user_table = mysqli_fetch_array($wynik)) { echo ""; '"; //echo ''; if($temp[$i]=='boxer') { "

Boxer - Pompa Membranowa

"; $pompy_3="Pompa Membranowa - Boxer "; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="boxer"; } if($temp[$i]=='cubic') { "

Cubic - Mini Pompa Membranowa

"; $pompy_3="Mini Pompa Membranowa - Cubic"; $opis_="mini_pompa_membranowa"; $opis_1="cubic"; } if($temp[$i]=='foodboxer') { "

Foodboxer - Pompa membranowa

"; $pompy_3="Pompa membranowa - Foodboxer"; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="foodboxer"; } if($temp[$i]=='saniboxer') { "

Saniboxer - Pompa membranowa

"; $pompy_3="Pompa membranowa - Saniboxer"; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="saniboxer"; } echo ''; //echo ''; '"; $zdjecie=str_replace('../', '', $user_table['zdjecie']); echo '"; echo '"; echo '"; echo '"; echo ""; } echo "
IdModelZdjęciePołączeniePrzepływMateriał
'.$zliczanie_1--."'.$user_table['model'].''.$user_table['model'].''.$user_table['model'].''.$user_table['zdjecie']."'.$zdjecie."'.$user_table['polaczenie']."'.$user_table['przeplyw']."'.$user_table['material']."
"; } echo "
"; } } if($pompy=='equaflux') { echo '
Tłumiki pulsacji

'; } if($pompy=='mb') { echo '
Poziome pompy odśrodkowe

'; } if($pompy=='im') { echo '
Pionowe pompy odśrodkowe

'; } if($pompy=='tr') { echo '
Pompy beczkowe

'; } if($pompy=='dm') { echo '
Magnetyczne pompy odśrodkowe

'; } if($pompy=='strainers') { echo '
Filtry

'; } if($pompy=='accessories') { echo '
Akcesoria

'; } if($pompy=='accessories') { $wynik = mysqli_query($db,"SELECT * FROM `".$pompy."` "); $id='1'; $wynik_1 = mysqli_num_rows($wynik); $wynik_=$wynik_1; echo "
"; if($wynik_1>0) { echo ''; ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; while($user_table = mysqli_fetch_array($wynik)) { echo ""; '"; if($pompy=='boxer') { "

Boxer - Pompa Membranowa

"; $pompy_3="Pompa Membranowa - Boxer "; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="boxer"; } if($pompy=='cubic') { "

Cubic - Mini Pompa Membranowa

"; $pompy_3="Mini Pompa Membranowa - Cubic"; $opis_="mini_pompa_membranowa"; $opis_1="cubic"; } if($pompy=='foodboxer') { "

Foodboxer - Pompa membranowa

"; $pompy_3="Pompa membranowa - Foodboxer"; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="foodboxer"; } if($pompy=='saniboxer') { "

Saniboxer - Pompa membranowa

"; $pompy_3="Pompa membranowa - Saniboxer"; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="saniboxer"; } if($pompy=='mb') { "

Mb - Pozioma pompa odśrodkowa

"; $pompy_3="Pozioma pompa odśrodkowa - Mb"; $opis_="pozioma_pompa_odsrodkowa"; $opis_1="mb"; } if($pompy=='dm') { "

Dm - Magnetyczna pompa odśrodkowa

"; $pompy_3="Magnetyczna pompa odśrodkowa - Dm"; $opis_="magnetyczna_pompa_odsrodkowa"; $opis_1="dm"; } if($pompy=='im') { "

Im - Pionowa pompa odśrodkowa

"; $pompy_3="Pionowa pompa odśrodkowa - Im"; $opis_="pionowa_pompa_odsrodkowa"; $opis_1="im"; } if($pompy=='tr') { "

TR - Pompa beczkowa

"; $pompy_3="Pompa beczkowa - Tr"; $opis_="pompa_beczkowa"; $opis_1="tr"; } if($pompy=='equaflux') { "

Tłumik pulsacji - Equaflux

"; $pompy_3="Equaflux - Tłumik pulsacji"; $opis_="tlumik_pulsacji"; $opis_1="equaflux"; } if($pompy=='strainers') { "

Filtr - Pompa Ochronna, filtr koszykowy

"; $pompy_3="Filtr - Pompa Ochronna, filtr koszykowy"; $opis_="pompa_odsrodkowa"; $opis_1="filtry"; } if($pompy=='accessories') { "

Akcesoria do pomp

"; $pompy_3="Akcesoria do pomp"; $opis_="pompa_akcesoria"; $opis_1="accessories"; } echo ''; //echo ''; '"; $zdjecie=str_replace('../', '', $user_table['zdjecie']); echo '"; echo'"; echo '"; echo '"; echo ""; } echo "
IdModelZdjęciePołączeniePrzepływMateriał
'.$zliczanie_1--."'.$user_table['model'].''.$user_table['model'].''.$user_table['zdjecie']."'.$zdjecie."'.$user_table['polaczenie']."'.$user_table['przeplyw']."'.$user_table['material']."
"; } echo "
"; } else { $wynik = mysqli_query($db,"SELECT * FROM `".$pompy."` "); $id='1'; $wynik_1 = mysqli_num_rows($wynik); $wynik_=$wynik_1; echo "
"; if($wynik_1>0) { echo ''; ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; while($user_table = mysqli_fetch_array($wynik)) { echo ""; '"; if($pompy=='boxer') { "

Boxer - Pompa Membranowa

"; $pompy_3="Pompa Membranowa - Boxer "; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="boxer"; } if($pompy=='cubic') { "

Cubic - Mini Pompa Membranowa

"; $pompy_3="Mini Pompa Membranowa - Cubic"; $opis_="mini_pompa_membranowa"; $opis_1="cubic"; } if($pompy=='foodboxer') { "

Foodboxer - Pompa membranowa

"; $pompy_3="Pompa membranowa - Foodboxer"; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="foodboxer"; } if($pompy=='saniboxer') { "

Saniboxer - Pompa membranowa

"; $pompy_3="Pompa membranowa - Saniboxer"; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="saniboxer"; } if($pompy=='mb') { "

Mb - Pozioma pompa odśrodkowa

"; $pompy_3="Pozioma pompa odśrodkowa - Mb"; $opis_="pozioma_pompa_odsrodkowa"; $opis_1="mb"; } if($pompy=='dm') { "

Dm - Magnetyczna pompa odśrodkowa

"; $pompy_3="Magnetyczna pompa odśrodkowa - Dm"; $opis_="magnetyczna_pompa_odsrodkowa"; $opis_1="dm"; } if($pompy=='im') { "

Im - Pionowa pompa odśrodkowa

"; $pompy_3="Pionowa pompa odśrodkowa - Im"; $opis_="pionowa_pompa_odsrodkowa"; $opis_1="im"; } if($pompy=='tr') { "

TR - Pompa beczkowa

"; $pompy_3="Pompa beczkowa - Tr"; $opis_="pompa_beczkowa"; $opis_1="tr"; } if($pompy=='equaflux') { "

Tłumik pulsacji - Equaflux

"; $pompy_3="Equaflux - Tłumik pulsacji"; $opis_="tlumik_pulsacji"; $opis_1="equaflux"; } if($pompy=='strainers') { "

Filtr - Pompa Ochronna, filtr koszykowy

"; $pompy_3="Filtr - Pompa Ochronna, filtr koszykowy"; $opis_="pompa_odsrodkowa"; $opis_1="filtry"; } if($pompy=='accessories') { "

Akcesoria do pomp

"; $pompy_3="Akcesoria do pomp"; $opis_="pompa_akcesoria"; $opis_1="accessories"; } echo ''; '"; $zdjecie=str_replace('../', '', $user_table['zdjecie']); echo '"; echo '"; echo '"; echo '"; echo ""; } echo "
IdModelZdjęciePołączeniePrzepływMateriał
'.$zliczanie_1--."'.$user_table['model'].''.$user_table['zdjecie']."'.$zdjecie."'.$user_table['polaczenie']."'.$user_table['przeplyw']."'.$user_table['material']."
"; } echo "
"; } } else { $komunikat = 'wprowadz swoje dane, brak danych'; } if($_POST['submit'] == 'Wyszukaj materiał') { $pompy = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['pompy'] ) ) ) ); $material = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['pompy'] ) ) ) ); $pompy_ = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['pompy'] ) ) ) ); "pompy: ". $pompy."
"; "materiał". $material. "
"; if($pompy=='') {} else{ $pompy='boxer_cubic_foodboxer_saniboxer_mb_dm_im_tr_equaflux_strainers_accessories'; } $ile=0; $a=strlen($pompy); for($i=0; $i<$a; $i++) { if( $pompy[$i]=='_') $ile++; } $ile; $temp=explode("_", $pompy); for($i=0; $i<=$ile; $i++) { $temp[$i]; if($pompy_=='pp_pvdf') { $temp_=explode("_", $pompy_); $temp_[0]; $temp_[1]; $wynik = mysqli_query($db,"SELECT * FROM `".$temp[$i]."` where material like '%$temp_[0]%' || material like '%$temp_[1]%'"); } else { $wynik = mysqli_query($db,"SELECT * FROM `".$temp[$i]."` where material like '%$material%'"); } $wynik_1 = mysqli_num_rows($wynik); if($temp[$i]=='boxer' && $wynik_1>=1) { echo '
Pompy membranowe

'; } if($temp[$i]=='cubic' && $wynik_1>=1) { echo '
Mini pompy membranowe

'; } if($temp[$i]=='foodboxer' && $wynik_1>=1) { echo '
Pompy membranowe

'; } if($temp[$i]=='saniboxer' && $wynik_1>=1) { echo '
Pompy membranowe

'; } if($temp[$i]=='equaflux' && $wynik_1>=1) { echo '
Tłumiki pulsacji

'; } if($temp[$i]=='mb' && $wynik_1>=1) { echo '
Poziome pompy odśrodkowe

'; } if($temp[$i]=='im' && $wynik_1>=1) { echo '
Pionowe pompy odśrodkowe

'; } if($temp[$i]=='tr' && $wynik_1>=1) { echo '
Pompy beczkowe

'; } if($temp[$i]=='dm' && $wynik_1>=1) { echo '
Magnetyczne pompy odśrodkowe

'; } if($temp[$i]=='strainers' && $wynik_1>=1) { echo '
Filtry

'; } if($temp[$i]=='accessories' && $wynik_1>=1) { echo '
Akcesoria

'; } $id='1'; $wynik_1 = mysqli_num_rows($wynik); $wynik_=$wynik_1; echo "
"; if($wynik_1>0) { echo ''; ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; while($user_table = mysqli_fetch_array($wynik)) { echo ""; '"; if($pompy=='boxer') { "

Boxer - Pompa Membranowa

"; $pompy_3="Pompa Membranowa - Boxer "; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="boxer"; } if($pompy=='cubic') { "

Cubic - Mini Pompa Membranowa

"; $pompy_3="Mini Pompa Membranowa - Cubic"; $opis_="mini_pompa_membranowa"; $opis_1="cubic"; } if($pompy=='foodboxer') { "

Foodboxer - Pompa membranowa

"; $pompy_3="Pompa membranowa - Foodboxer"; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="foodboxer"; } if($pompy=='saniboxer') { "

Saniboxer - Pompa membranowa

"; $pompy_3="Pompa membranowa - Saniboxer"; $opis_="pompa_membranowa"; $opis_1="saniboxer"; } if($pompy=='mb') { "

Mb - Pozioma pompa odśrodkowa

"; $pompy_3="Pozioma pompa odśrodkowa - Mb"; $opis_="pozioma_pompa_odsrodkowa"; $opis_1="mb"; } if($pompy=='dm') { "

Dm - Magnetyczna pompa odśrodkowa

"; $pompy_3="Magnetyczna pompa odśrodkowa - Dm"; $opis_="magnetyczna_pompa_odsrodkowa"; $opis_1="dm"; } if($pompy=='im') { "

Im - Pionowa pompa odśrodkowa

"; $pompy_3="Pionowa pompa odśrodkowa - Im"; $opis_="pionowa_pompa_odsrodkowa"; $opis_1="im"; } if($pompy=='tr') { "

TR - Pompa beczkowa

"; $pompy_3="Pompa beczkowa - Tr"; $opis_="pompa_beczkowa"; $opis_1="tr"; } if($pompy=='equaflux') { "

Tłumik pulsacji - Equaflux

"; $pompy_3="Equaflux - Tłumik pulsacji"; $opis_="tlumik_pulsacji"; $opis_1="equaflux"; } if($pompy=='strainers') { "

Filtr - Pompa Ochronna, filtr koszykowy

"; $pompy_3="Filtr - Pompa Ochronna, filtr koszykowy"; $opis_="pompa_odsrodkowa"; $opis_1="filtry"; } if($pompy=='accessories') { "

Akcesoria do pomp

"; $pompy_3="Akcesoria do pomp"; $opis_="pompa_akcesoria"; $opis_1="accessories"; } echo ''; //echo ''; '"; $zdjecie=str_replace('../', '', $user_table['zdjecie']); echo '"; echo '"; echo '"; echo '"; echo ""; } echo "
IdModelZdjęciePołączeniePrzepływMateriał
'.$zliczanie_1--."'.$user_table['model'].''.$user_table['model'].''.$user_table['zdjecie']."'.$zdjecie."'.$user_table['polaczenie']."'.$user_table['przeplyw']."'.$user_table['material']."
"; } echo ""; } } ?>