Pompa membranowa Debem Boxer, Luthmar Mini pompa membranowa Debem Cubic, Luthmar Pompa membranowa, Debem Foodboxer, Luthmar Pompa membranowa, Debem Saniboxer, Luthmar Pomp membranowa MB, Pozioma pompa odsrodkowa Debem, Luthmar Pompa membranowa DM, Magnetyczna pompa odśrodkowa Debem, Luthmar Pompa membranowa IM, Pionowa pompa pdśrodkowa, Debem, Luthmar Pompa membranowa TR, pompa beczkowa, Debem, Luthmar Pompa membranowa Equaflux, Tłumik pulsacji, Debem, Luthmar

Wyślij zapytanie do nas

'; //if(($_POST['submit'] == 'Wyślij zgłoszenie') && (true==$id_) ) if(true==@$id_) { @$firma = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['firma'] ) ) ) ); @$nazwisko = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['nazwisko'] ) ) ) ); @$miejscowosc =strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['miejscowosc'] ) ) ) ); @$kraj =strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['kraj'] ) ) ) ); @$telefon = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['telefon'] ) ) ) ); @$email = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['email'] ) ) ) ); @$tytul = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['tytul'] ) ) ) ); @$tresc_wiadomosci = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['tresc_wiadomosci'] ) ) ) ); if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ\s]{2,30}$/',$firma) ) // znaki od aA do zZ, polskie { $firma_= true; } else { $komunikat='Imię zawiera niepoprawne dane '.$firma.' lub pole jest puste'; //echo $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ-\D\n\s]{2,50}$/',$nazwisko) ) { $nazwisko_ =true; } else { $komunikat='Nazwisko zawiera niepoprawne dane '.$nazwisko.' lub pole jest puste'; //echo $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ.,\*\/0-9-\D\n\s]{2,50}$/',$miejscowosc) )//.^,$,?,+,*,\,(,),:,&,", { $miejscowosc_ =true; } else { $komunikat='Nazwa miejscowości zawiera niepoprawne dane '.$miejscowosc.' lub pole jest puste'; $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ-\D\n\s]{2,50}$/',$kraj) )//.^,$,?,+,*,\,(,),:,&,", { $kraj_ =true; } else { $komunikat='Nazwa kraju zawiera niepoprawne dane '.$kraj.' lub pole jest puste'; $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[0-9-;()\s]{2,25}$/',$telefon) ) { $telefon_ =true; } else { $komunikat='
Telefon zawiera niepoprawne dane '.$telefon.' lub pole jest puste'; $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/',$email) ) { //echo "ok"; $email_ =true; } else { $komunikat='
Email zawiera niepoprawne dane '.$email.' lub pole jest puste'; $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ.,*"0-9-\D\n\s]{2,255}$/',$tytul) )//.^,$,?,+,*,\,(,),:,&,", { $tytul_ =true; } else { $komunikat='Nazwa wspólnota zawiera niepoprawne dane '.$tytul.' lub pole jest puste'; $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ.,\/0-9-.^, $,?,+,*,\,(,),:,•,",\D\n\s]{2,1500}$/',$tresc_wiadomosci)) // /^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ.0-9-\s]{2,20}$/ ///^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ0.-9-\s]{2,30}$/ { $tresc_wiadomosci_ =true; } else { $komunikat='
Dodatkowe informacje zawiera niepoprawne dane '.$tresc_wiadomosci.' lub pole jest puste'; $komunikat. '
'; } //session_start(); if (!($_SESSION['token'] == $_POST['token']) ) { "Wprowadzono poprawny kod"; dodanie_rekordu($firma,$nazwisko,$miejscowosc,$kraj,$telefon,$email,$tytul,$tresc_wiadomosci); } else { "Wprowadzono niepoprawny kod";} } 'id::::: '.$id = $_POST['id']; //echo 'id: '.$id_ = $_POST['id_']; if( ( 0==$id) || true==($firma_ && $nazwisko_ && $miejscowosc_ && $kraj_ && $telefon_ && $email_ && $tytul_ && $tresc_wiadomosci_ ) ) { //===================================================== $id=2; 'drugi warunek:'; $id_=true; ?>
Firma: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kraj: *
Telefon: *
E-Mail
(do wysłania potwierdzenia!): *
Tytuł wiadomości: *
Treśc wiadomosci: *

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/platne/serwer228665/public_html/debempompy.eu/zapytanie.php on line 355

Warning: Undefined variable $img in /home/platne/serwer228665/public_html/debempompy.eu/zapytanie.php on line 363

 

* obowiązkowe pola do wypełnienia
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny albo email

'; ?>
Firma: *<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
Nazwisko: *<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
Miejscowość: *<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
Kraj: *<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
Telefon: *<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
E-Mail
(do wysłania potwierdzenia!): *
<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
Tytuł wiadomości: *
Treśc wiadomosci: *Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/platne/serwer228665/public_html/debempompy.eu/zapytanie.php on line 437

 

* obowiązkowe pola do wypełnienia
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny albo email

 

 


'.$data_dodania=(date('Y-m-d H:i:s'));//proba dodania //echo "
".$date2 = ('2014-01-26 22:57:00');// wpisu dokonano $data_dodania=strtotime($data_dodania); $data_dodania_baza=strtotime($data_dodania_baza); "
suma: ".$roznica=$data_dodania-$data_dodania_baza; "
zamiana: ". $aktualna_godzina=intval($roznica/$minuta); $aktualna_godzina=5-$aktualna_godzina; if($aktualna_godzina<=5 && $aktualna_godzina>=0 && ($ip==$ip_baza)) { $komunikat.='
Sprawdz najpierw pocztę, albo jesteś spamerem...
Kolejny wpis możesz dokonać za '. $aktualna_godzina .' min
'; echo $komunikat; return $komunikat; } if(!$wynik) { $komunikat = '
Wykonanie zapytania nie powiodło się
'; echo $komunikat; return $komunikat; } if($ilosc_wierszy >0) { $komunikat = '
Podane dane :
'.$imie.' '.$nazwisko.' '.$telefon.' '.$email.'
już zostały wprowadzone


'; //echo $komunikat; //return $komunikat; } if($ilosc_wierszy >= 0) { //$zatwierdzenie = 'NIE'; $data_dodania=date("Y-m-j H:i:s"); $data_dodania=date("Y-m-j H:i:s"); $wynik_4 = mysqli_query($db,"INSERT INTO uczestnik (firma, nazwisko, miejscowosc, kraj, telefon, email, tytul, tresc_wiadomosci, adres_ip, data_dodania ) VALUES ('$firma','$nazwisko','$miejscowosc','$kraj','$telefon','$email','$tytul','$tresc_wiadomosci','$ip','$data_dodania') "); "test???"; if( !empty($firma) && !empty($nazwisko) && !empty($miejscowosc) && !empty($telefon) && !empty($email) && !empty($tytul) && !empty($tresc_wiadomosci) ){ wiadomosc_email($firma,$nazwisko,$miejscowosc,$kraj,$telefon,$email, $tytul, $tresc_wiadomosci); wiadomosc_email_kopia($firma,$nazwisko,$miejscowosc,$kraj,$telefon,$email, $tytul, $ip, $tresc_wiadomosci); ?>